DUC IN ALTUM!

ČASOPISY

KOZMOS

KOZMOS
  Vynikajúci populárno - vedecký astronomický časopis SÚH v Hurbanove. Je obľúbený nielen na Slovensku a v Čechách, ale poznajú ho aj v mnohých iných krajinách sveta. Osobne mám všetky čísla od 80-tych rokov. Musím ich ešte usporiadať a potom zverejním aspoň po jedmom čísle z každého ročníka....
>>

Vyhľadávanie

astronomy© 2009 Všetky práva vyhradené.