DUC IN ALTUM!

KOZMOLÓGIA

   Praktická astronómia je pekným odvetvím vedy, avšak sama osebe by nemala význam. Pozorovať len preto, aby sme pozorovali je bezúčelné. Takýto človek by sa podobal geodétovi, ktorý by zem len meral a meral, ale na základe jeho meraní by sa nikdy nepostavil nijaký dom, alebo továreň. Pokiaľ má mať praktická astronómia význam, musí nám poskytovať informácie na zamyslenie. Samozrejme, Vesmír je aj sám osebe prekrásnym dielom, ktoré nadchlo už nejedného človeka. Táto krása nám však poskytuje aj podklady na zamyslenie: Ako je to možné, že Vesmír je krásny? Kde sa vzala krása Vesmíru? Je vôbec krása objektívna, alebo je to len náš, ľudský postoj k realite?!

 

   Nech je to akokoľvek, človek je uchvátený krásou a veľkosťou kozmu. Úžasné farby galaxií a difúznych hmlovín. Diamantový lesk tisícov hviezd na nebi - je to náhoda? Nedávno jeden azstrofyzik spozoroval zaujímavú vec: všetky frekvencie rádiového šumu Vesmíru sa skupujú okolo presne vymedzených intervalov, podobne ako je tomu pri zvukových vlnách - tónoch. Stačil len nápad: Čo keby sme posunuli všetky tieto frekvencie do počuteľnej oblasti?

A výsledok? Vesmír rezonuje na prekrásnych, harmonických tónoch, ktoré takto upravené sa veľmi podobali hlasu panovej flauty! Vo Vesmíre panuje harmónia! Ako je to možné? Je to len dielom náhody?

V ďalšej časti si povieme niečo o samotnom vzniku Vesmíru, času a priestoru, a o hmote ako takej.

Potom sa zameriame na miesto človeka v tomto Vesmíre. Kto je človek? Prečo je iný, ako každý iný tvor? Má nejakú úlohu v tomto Vesmíre?

Na záver sa pozrieme na možné varianty záverečnej fázy Vesmíru, samozrejme za predpokladu, že nejaký bude...

 

Želám vám príjemné posedenie a zamyslenie sa nad otázkami, ktoré nám môžu zmeniť život!

 

POKRAČUJ V MENU ------>

Vyhľadávanie

astronomy© 2009 Všetky práva vyhradené.