DUC IN ALTUM!

VZNIK VESMÍRU

   Všetko má svoj začiatok! Vie to aj malé dieťa. Keby ste sa niekoho spýtali, či dom, v ktorom bývate je tu od večnosti? Asi by sa len pousmial: Veď ho postavili pred (1,5, 12...50) rokmi! A keby ste sa niekoho spýtali, či ten starý, veľký strom oproti vášmu domu tu bol vždy? Možno niekto starší by potvrdil, že sa ešte pamätá, keď ho niekto zasadil... Podobne je to aj s naším životom: To, že sa už nepamätáme, kedy sme sa presne narodili, v ktorú hodinu a minútu - to ešte vôbec neznamená, že sme od večnosti.

Deti majú radi jednoduché otázky. Len rodičia na ne nevedia (alebo nechcú) jednoducho odpovedať.

Poznáme tieto reťazce otázok: "Ocko, a odkiaľ je tento stôl? - Kúpili sme ho. A z čoho je tento stôl? - Z dreva. A odkiaľ je drevo? - Zo stromu. A kde bol ten strom? - V lese. A kde rastie les? - Na hore. A kde sa vzala hora? - Vyrástla zo zeme, vrásnením. A kde sa vzala Zem? - Vznikla v Slnečnej sústave. A odkiaľ je Slnko? - Z plyno - prachového mračna! A z čoho je Slnko? - Z atómov. A čo je atóm? - Hmota! A kde sa vzala hmota? - Vznikla pri Big Bangu! A z čoho vznikla? - Z ničoho!  A prestaň už s týmito nezmyselnými otázkami...!!!!

Priznajme si, často radšej takto skončíme, len aby sme nemuseli ďalej uvažovať.

My však teraz urobme ten krok ďalej - a nezastavme sa tu!

Odkiaľ sa vzala hmota? Moderne na to odpovieme: Z energie falošného vákua! Dobre: potom už len posledná otázka: Kde sa vzala všetká tá energia? Čo je vlastne energia?

Jednoznačnú odpoveď na túto otázku nám asi nedá nijaký súčasný fyzik. Podstata samotnej hmoty a energie je zahalená rúškom tajomstva. Dobre to vedia subnukleárni fyzici, ktorí stavajú ohromné úrýchlovače častíc, ako napr. LHC pri Ženeve, len aby sa priblížili pomerom, ktoré panovali v bode počiatku.

Čo vlastne vieme, resp. tušíme z týchto udalostí?

Súčasná veda tvrdí, že hmota je nezničiteľná, je vlastne len formou energie, na ktorú sa aj môže kedykoľvek premeniť - a naopak: z energie je možné "vytvoriť" bežnú hmotu. Teda všetká hmota vesmíru, vrátane nás, nemá "pevný" základ, teda akési pevné guľôčky, ako sme sa to len pred nedávnom domnievali... Hmota je len formou energie...V poriadku: hmota je energia... Lenže tu operujeme s výrazom "energia", ako keby to bola tá naj samozrejmešia vec na svete. Ale my vôbec nevieme, čo to je energia!!! Je to podobný prípad, ako keď učitelia prírodopisu na základnej škole poučujú deti o dômyselnosti prírodných zákonov, a zbežne dodajú: "Vidíte deti, múdra Príroda to tak zariadila!". Vtedy ma už ide rozhodiť, a hneď sa aj pýtam svojích detí: "A povedala pani učiteľka, čo je to Príroda?" Lebo ak nie, tak si veľmi mýli pojmy! Pokiaľ myslela na prírodu, ako na rieky, lesy, potoky a hory - tak jej musím gratulovať: tak múdru prírodu som ešte nevidel! Asi budem musieť vykať rieke, ktorá tečie neďaleko nášho mesta :-) ! Že by bola tak inteligentná, a vedela vymýšľať prírodné zákony? Alebo sú to hory, ktoré vedia uvažovať a tvoriť inteligentné, fungujúce zákon? Tu si teda poriadne pletieme pojmy!

   Dajme tomu, že keď hovoríme "Múdra Príroda", nemáme na mysli rieku, stromy, hory - vôbec veci, ktorým bežne hovoríme príroda. Možno máme na mysli vyšší princíp prírody, ktroý to všetko takto dômyselne zariadil... Ohromný vznik hmoty, času a priestoru na začiatku, presnú rýchlosť rozpínania vesmíru, zdanlivo nesymetrický stav medzi časticami a antičasticami, ktorý spôsobil, že sa tu mohla objaviť bežná hmota, správne načasovanie rýchlosti vývoja hviezd, hlavne tej našej, aby mala čas vytvoriť si aj planetárny systém, stabilizovať dráhy planét, vybrať si jednu v tej jedinej správnej vzdialenosti medzi horúcim peklom Slnka a mrazivým dychom vesmíru. Múdra príroda musela zariadiť, aby na tejto planéte života zostala voda v kvapalnom stave, aby mala správnu rýchlosť rotácie, stabilizobanú aj prítomnosťou jediného mesiaca. Múdra príroda musela zariadiť, aby bola Zem presne uchránená pred škodlivým UV žiarením ozónovou vrstvou, a aby prenikalo iba životodarné svetlo a teplo. Modrej planéte musela Múdra Príroda zabezpečiť aj magnetosféru, aby život na nej bol ochránený pre nebezpečným kozmickým žiarením. Zloženie atmosféry musela presne vyladiť tak, aby tu bol dostatok kyslíku, potrebného pre život, ale aby sme predsa nezhoreli ako fakľa, pri prvom zapálení ohňa - ako to vidíme pri pokusoch s kyslíkom. Na Zem sa museli dostať aj ťažšie prvky, aby tu vôbec mohli vzniknúť zložité organizmi, akým je aj človek. Toto všetko by mala zariadiť Múdra Príroda. A toto som len vymenoval nepatrnú časť podmienok a predpokladov pre život na Zemi. 

Keď to tak zhrnieme: Nezdá sa nám, že tá Múdra Príroda musí byť priam geniálna!?

Ale je tu ešte aj väčší problém: Ako tvrdí zásada logiky: Nič nie je príčinou seba samého. Preložené do bežnej reči: Nič nie je samo od seba! Všetko má pôvod v inom! Presne tak, ako to hľadá už malé dieťa. A vždy narazíme na koniec postupnosti, kde sa už nedá ísť ďalej... Musí tu byť čosi, čo je príčinou všetkého...

Pred pár rokmi sa zdalo, že Boha potrebujeme len na to, aby sme plátali diery v prírodných vedách. Tam, kde nám prírodné vedy nevedia dať odpoveď - vsunieme pekne Boha. A ateisti sa po každom novom objave víťazoslávne smiali: A kde je teraz ten Boh? Veď vieme už všetko vysvetliť prírodnými zákonmi! Akí sme detinskí, keď takto uvažujeme...! Podobáme sa na človeka, ktorého vpustia do robotizovanej továrne na automobily a má za úlohu nájsť príčinu vzniku automobilu. Začne sledovať tok materiálu, vysekávanie plechových častí, ich bodové zváranie, osadenie agregátov, dverí a okien, nasadenie kolies... Mám to! Vykríkne náš človek víťazoslávne. Všetko riadi počítač! Nepotrebujeme žiadneho tvorcu! To zariadili vnnútorné zákony tejto továrne, aby sa tie autá tu vyrábali... Všetko som pochopil... Riadi to tu softvér... Nie človek!!!

   Ako veľmi sa mýli tento náš objaviteľ! Každý, kto tvoril čo i len jednoduchý počítačový program vie, akú inteligenciu, pozornosť a precíznosť si vyžaduje programovanie! To nie softvér riadi podnik, ale človek, ktorý ten automobil vysníval, ktorý si ho predstavil a napokon pretvoril do reality. Zákonitosti softvéru sú len prostriedkami na dosiahnutie cieľa - aby sa tu objavil automobil! Vyžadujú inteligentného tvorcu, autora - ktorý to celé vymyslel a zrealizoval. Naozaj tu jeho prítomnosť nevidíme, ale každý bit programu je dôkazom jeho vôle a inteligencie.

   A podobne je to aj so svetom... Nie prírodné zákony sú príčinou vzniku života a človeka, ale Tvorca Vesmíru, ktorý to celé vysníval a zrealizoval... Jeho prítomnosť tu nepociťujeme, ale je tu v každom atóme bytia...

Pri tvorcovi softvéru som použil aj zázračné slovo: vôľa. Softvér je výsledkov vôle, chcenia niekoho...

Podobne aj prírodné zákony, dokonca aj sama hmota je výsledkom vôle Niekoho, jeho chcenia... Niekto chce, aby tento Vesmír existoval!

Keď o niekom hovoríme, že: "Ten človek má veľa energie!" - väčšinou máme na mysli jeho pevnú vôľu.

A tu je podstata energie a hmoty vôbec: hmota = energia = vôľa!

Podstatou hmoty je vôľa Tvorcu! Keby Boh na sekundu prestal chcieť, aby tento Vesmír existoval - s rachotom by sa pominul! V ničotu!

Teda všetká energia Vesmíru, všetka hmota Vesmíru - galaxie, hviezdy, planéty i my - sme prejavom vôle Boha!

Toto je úžasné zistenie, ktoré dáva nášmu životu zmysel a cieľ: Nie sme tu náhodou! Nie sme výsledkom hry štatistiky, ale sme deťmi vôle Boha!

 

Je to fantastické!

Vyhľadávanie

astronomy© 2009 Všetky práva vyhradené.