DUC IN ALTUM!

ZÁZRAK ŽIVOTA

     V bežnej praxi denne počujeme rozprávať o "svojom živote", o "živote ľudí", či o "živote zvierat". Keď sa nad tým hlbšie ani nezamyslíme, môže sa nám zdať náš život úplne samozrejmým...

Človek je ale práve preto človekom, že dokáže uvažovať a myslieť (aj keď to pre mnohé inštitúcie a kruhy nie je práve dobrá správa... :)

Skúsme sa teraz zamyslieť spoločne nad fenoménom života. 

Život, ako ho poznáme tu, na planéte Zem, má rôzne formy: v pomerne jednotvárnom svete neživej hmoty vesmíru priam prekypuje rôznorodosťou a farebnostou. 

Či už myslíme na primitívne formy života vodných živočíchov - vrátane jednobunkových prvokov, až po komplexné tvory, akými sú napríklad cicavce. Použil som tu jedno slovo, ktoré však vôbec nie je namieste: primitívne formy života... Aj keď sa táto formulácia často používa, život vôbec nie je primitívny! Ani v najjednoduchšej forme! Skôr by sme sa mali s úžasom zastaviť nad každou formou života... Minule som pohľadom zablúdil na malinkú mušku (alebo niečo podobné:) priletelo - zabehalo si po stole - a už aj bolo preč! Celý tvor nebol väčší ako milimeter!!! Vtedy som sa zamyslel: Aká úžasná "technika"!! Má to "zdroj" - veď sa evidentne pohybuje, lieta... Má to "procesor a pamäť" - veď očividne vyvíja cieľavedomé úkony - a je schopné nielen behať, ale si aj vzlietne, kedy sa mu zachce! Skúsme niečo podobné vyrobiť súčasnou technikou! A najúžasnejšie na živých tvoroch je, že sa dokážu reprodukovať, rozmnožovať, starať sa o svoje prežitie... Úplne autonómne.

Keby sa nám tieto funkcie života zdali samozrejmými, oni vôbec nie sú! Skúsme ich len aspoň trochu napodobniť! Súčasný stupeň poznania prírodných vied je veľmi vysoký - hlavne ak ho porovnávame s poznaním pred 100, alebo viac rokmi. Jedno sa nám však ani po toľkých úspechoch nepodarilo vyriešiť: vytvoriť nový život! Len meníme a ničíme to, čo tu už bolo...ale nič nového sme zatiaľ nevytvorili. Veľmi radi skresľujeme skutočnosť tým, že nazveme samotnú prírodu "inteligentnou".

 

Tá však inteligentná nie je, lebo ju tvoria práve tieto a iné objekty. A nič nie je príčinou seba samého... Človek sám sa niekedy považuje za vrchol inteligencie. Ale ani s naväčším úsilím nedokázal ešte s použitím najmodernejšej techniky a postupov vytvoriť z chemických a fyzikálnych materiálov nový život. Teória vzniku života, ako ju učia nútene v školách je jednoducho blud, aby som to už nemusel nazvať klamstvom... Neexistuje jediný dôkaz toho, že život by mohol vzniknúť spontánne. Pokiaľ by ktokoľvek mal takýto dôkaz vzniku nového života z neživej hmoty, veľmi rád venujem priestor na tejto stránke na zverejnenie. Pravdepodobne však ten priestor zostane prázdny... :) 

Ako teda vôbec mohol vziknúť život na tejto planéte?! Ako je to zariadené, že aj najmenší druh živočícha je schopný uchovávať a prenášať informácie? Ako sa vôbec "primitívny" organizmus dostal k informáciám? (tvar, funkcie jednotlivých buniek alebo orgánov, vlastnosti, veľkosť, a mnoho iných )?

Najviac ma fascinujú rastliny, ktoré aby sa uchránili pred škodcami, predstierajú rôzne tvary živočíchov - pavúka, hada a pod... Odkiaľ majú informácie, že ako vyzerá pavúk alebo hlava hada? Veď oči zjavne nemajú?

Alebo odkiaľ poznajú semená niektorých rastlín zákony aerodynamiky, že im vedeli dokonale prispôsobiť svoj tvar, aby sa vedeli dostať aj do vzdialených končín?

Život je zázračne krásny! Náhoda ani prirodzený výber nedokáže rozlišovať medzi dokonalým a nedokonalým. Tak, ako to raz povedal jeden konštruktér lietadiel: "Len krásne lietadlo je dobré lietadlo!" -platí aj vo svete živočíchov a rastlín. Každý živý tvor je obdivuhodne dokonalý a krásny! 

Musíme sa s úctou pozastaviť nad genialitou Tvorcu života - že neživá, jednoduchá hmota vie správnym "programovaním" vytvárať také inteligentné tvory, akými sú zvieratá, a akým je aj samotný človek...

Život je vyvrcholením Vesmíru. Život dáva aj celému Vesmíru zmysel...

 

Vyhľadávanie

astronomy© 2009 Všetky práva vyhradené.