DUC IN ALTUM!

TECHNIKA

 

Techniku, ktorú amatér-astronóm potrebuje ku svojej práci som rozdelil do niekoľkých častí:

VYBAVENIE - moje základné vybavenie pre pozorovanie, fotografovanie hviezdnej oblohy,t.j. ďalekohľady, fotoaparát.

ENERGIA - hýbe svetom a ani astronóm sa bez nej nezaobíde. V tejto časti nájdete informácie o zdrojoch elektrickej energie, o nabíjačkách a akumulátoroch.

SVETLO - astronóm je nočný živočích, svetlo je potrebné len pri pomocných prácach. Nároky sú však rôznorodé.

NÁRADIE, POMôCKY - zákon schválnosti by astronómovi asi hovoril: "Všetko, čo budeš pri pozorovaní potrebovať, zistíš, až keď to necháš doma". Mať dobré náradie a pomôcky je aspoň tak dôležité, ako mať dobrý ďalekohľad!

LITERATÚRA - rokmi zozbieraná knižnica odbornej literatúry. Podľa toho, čo práve potrebuje astronóm, je po čom siahnuť. Či sú to podrobné mapy hviezdnej oblohy, alebo teoretické informácie o vzniku hviezd - všetko sa dá nájsť.

ČAS - je pre amatérskeho astronóma dôležitým pomocníkom. V tejto rubrike sú uvedené časové meradlá, ktoré používam (aj) pre astronomické účely v súčasnosti.

 

POKRAČUJ V MENU ------>

Vyhľadávanie

astronomy© 2009 Všetky práva vyhradené.