DUC IN ALTUM!

ŽIRAFA Camelopardalis - Cam

ŽIRAFA Camelopardalis - Cam

 Ak by ste sa niekoho spýtali, či pozná tvar súhvezdia Žirafa - asi by ste dostali rôzne odpovede. Už len z toho dôvodu, že toto súhvezdie neobsahuje jedinú jasnejšiu hviezdu nad 4m. Možno aj kvôli tomu je schematické znázornenie tohto súhvezdia rozdielne takmer v každej mape oblohy (Iba pre tú srandu: koľko verzií objavíte? Ja som našiel až 6 rôznych schematických zobrazení... :) Na oblohe sa najľahšie hľadá azda v období, keď je nad obzorom aj Perzeus - v istom zobrazení sa mu veľmi podobá a Žirafu nájdeme ako slabú podobizeň Perzea, severne smerom k Polárke. Alebo sa orientujme podľa Povozníka: nachádza sa medzi ním a Polárkou. Zo začiatku každopádne si pomáhajme s mapou oblohy, s tlmeným červeným svetlom. 

Napriek svojim nevýrazným tvarom aj v tomto súhvezdí môžeme pozorovať niekoľko zaujímavých objektov:

NGC 2403  špirálová galaxia - pozorovateľná aj menším ďalekohľadom, nakoľko jej jasnosť dosahuje 8,9m. Galaxia má pomerne nevýrazné jadro a rozvinuté ramená. Je od nás vzdialená len okolo 8 miliónov svetelných rokov.

NGC 1501 planetárna hmlovina - väčším a svetelnejším ďalekohľadom ju môžeme pozorovať ako rozmazaný svetlejší obláčik zdanlivej jasnosti 11,5m. V dosahu väčších teleskopv môže byť aj jej centrálna hviezda, ktorá však má jasnosť iba 13,4m

NGC 1502 otvorená hviezdokopa - je vhodným objektom na pozorovanie aj pre menšie teleskopy so širokým zorným uhlom. Celková jasnosť sa odhaduje na 5,3m

VZ Camelopardalis - nepravidelná premenná hviezda so strednou periódou okolo 24 dní. Nachádza sa blízko pri Polárke. Intenzita jej svetla sa mení medzi 4,8 až 5,2m.

Vyhľadávanie

astronomy© 2009 Všetky práva vyhradené.