DUC IN ALTUM!

STRUČNÉ DEJINY ČASU

STRUČNÉ DEJINY ČASU

 

Klasika najväčšieho teoretického fyzika súčasnosti - Stephena W. Hawkinga. Pokladajú ho za najväčší mozog, bohužiaľ pripútaný k invalidnému kreslu. Napriek svojej chorobe napísal toto úžasné dielo - zrozumiteľné pre všetkých. Najhlbšie tajomstvá kozmológie a fyziky predkladá zábavnou formou. V celej knihe je len jedna rovnica, napriek tomu je vedecky presným a exaktným dielom.

Vyhľadávanie

astronomy© 2009 Všetky práva vyhradené.