DUC IN ALTUM!

LÝRA Lyra Lyr

LÝRA Lyra Lyr

 V blízkosti súhvezdia Labuť nájdeme aj malé, ale pekné súhvezdie - Lýra. Leží na okraji Mliečnej cesty a je typickým letným súhvezdím. Jej najjasnešia hviezda - Vega bola zvolená ako etalón - východiskový bod pri meraní a porovnávaní zdanlivých jasností hviezd. Mala by mať teda teoretickú jasnosť 0,00m, čo sa aj v mnohých hviezdych atlasoch uvádza, avšak presnejšími meraniami a porovnaním sa určila jasnosť na 0,03m

Zaujímavosti súhvezdia Lýra:

Alfa Lyrae - Vega Horúca hviezda spektrálnej triedy A0V. V menších ďalekohľadoch už spozorujeme jej krásnu studenú modrú farbu. Jej povrchová teplota je okolo 9200 K. 

M 56 guľová hviezdokopa - pekná hviezdokopa celkovej jasnosti 8,2m. Pozorovať jej jasnejšiu centrálnu oblasť nie je problém ani s menším ďalekohľadom. Lepšie rozlíšenie však získame až pozorovaním s teleskopom väčšieho priemeru.

M 57 planetárna hmlovina Prstenec - z astronomických fotografií určite veľmi známy objekt. Pokiaľ však zamierime k nemu menší hvezdársky ďalekohľad, budeme možno sklamaný. V menšom ďalekohľade nečakajme viac, ako objekt podobajúci sa rozmazanej hviezde. Jej tvar uvidíme, ak použijeme aj dostatočne veľké zväčšnie. 

Epsilon Lyrae dvojnásobná dvojhviezda - veľmi známa dvojhviezda, hneď pri Vege. Voľným okom vieme rozlíšiť dve hviezdy, avšak v skutočnosti sú aj tieto dvojhviezdy. Všetky zložky sú v rozmedzí jasností od 5 do 5,5m, takže nie je žiadny problém ich pozorovať aj menšími prístrojmi.

Lyridy - meteorický roj - radiant meteorického roja Lyríd leží na hranici súhvezdí Lýra a Herkules. Maximum meteorického roja je v období okolo 23. apríla. Trvanie meteorického roja býva asi 2 dni, priemerná hodinová frekvencia kolíše, býva okolo 12.

Vyhľadávanie

astronomy© 2009 Všetky práva vyhradené.