DUC IN ALTUM!

KASIOPEJA (Cassiopeia - Cas)

KASIOPEJA (Cassiopeia - Cas)

 Kto by nepoznal známe súhvezdie tvaru dvojitého "W"? Pekné, výrazné cirkumpolárne súhvezdie, tvorené piatimi jasnými hviezdami jasnosti 2,4m až 2,8m. Kasiopeju jednoducho nájdeme nad severným obzorom, oproti súhvezdiu Veká Medvedica. Nakoľko sa samotné súhvezdie nachádza celé na pozadí Mliečnej dráhy, dáva to predpoklad na hojný výskyt rôznych druhov hviezdokôp. Aj samotné hviezdy, ktoré tvoria tento obrazec stoja za pozornosť. 

Alfa Cas - Schedar - Obor oranžovej farby, jasnosti 2,5 m, spektrálnej triedy K0II. Hviezda je od nás vzdialená 362 svetelných rokov.

Gama Cas - Cih - nepravidelná premenná hviezda,  ktorá sa postupne zbavuje svojej hmoty, podobne ako novy. V normálnom prípade je treťou najjasnejšou hviezdou súhvezdia, ale z času na čas odvrhne obálku hmoty, ktorá potom zníži jej jasnosť na 3m

M 52 - otvorená hviezdokopa - Ak predĺžime spojnicu hviezd alfa a beta Cas smerom von, nájdeme tu na hviezdy bohatú otvorenú hviezdokopu M 52. Je pozorovateľná aj menším teleskopom ako objekt 7,3m. Patrí medzi najbohatšie hviezdokopy severnej oblohy.

M 103 - otvorená hviezdokopa - Nájdeme ju blízko spojnice hviezd Delta a Epsilon Cas ako plôšku celkovej jasnosti 7m. Je tvorená pomerne veľkým počtom hviezd. Na oblohe má zdanlivý priemer asi 6´. 

NGC 457 - otvorená hviezdokopa - Ďalší klenot tohto súhvezdia. Tvorí ju skupina asi 100 hviezd, o celkovej jasnosti okolo 7,5m.

NGC 7635 - planetárna hmlovina - Nájdeme ju v blízkosti otvorenej hviezdokopy M 52, ako slabý objet celkovej jasnosti asi 8,5m. Na pozorovanie sa hodí silnejší triéder, alebo svetelný teleskop.

Vyhľadávanie

astronomy© 2009 Všetky práva vyhradené.