DUC IN ALTUM!

HVIEZDNY ATLAS k malým ďalekohľadom

HVIEZDNY ATLAS k malým ďalekohľadom

Túto knihu zdieľam so svojím synom, ktorý ju dostal do daru. Je to slovenská mutácia diela maďarského autora, Péter Vizi-ho. Kniha v úvodnej časti obsahuje inštrukcie pru používanie hviezdneho atlasu. Ďalej obsahuje základné informácie o vesmírnych objektoch, ktoré sú v dosahu malého astronomického teleskopu. Podstatnú časť publikácie tvorí potom podrobný hviezdny atlas, eq. 2000. Hviezdne objekty sú zobrazené do 8m. Mapy obsahujú aj veľké množstvo DS objektov, zvlášť vhodných pre malé ďalekohľady. Kniha obsahuje aj pomerne podrobnú mapu Mesiaca a register odporúčaných objektov na pozorovanie, aj s udaním selenografických súradníc.

 

Vyhľadávanie

astronomy© 2009 Všetky práva vyhradené.