DUC IN ALTUM!

CEFEUS (CEPHEUS - Cep)

CEFEUS (CEPHEUS - Cep)

 Súhvezdie CEFEUS spoznáme na oblohe ľahko, podľa tvaru pripomínajúceho kreslený domček so strechou. Nie je tvorené výraznými hviezdami ako Veľký Voz, alebo Kasiopeja, skôr je to zhluk hviezd rozličnej svetelnosti. Ľahko ho však nájdeme, ak pôjdeme zrakom od Veľkého Voza cez Polárku - je hneď oproti. Alebo nám môže pri orientácii pomôcť súhvezdie Kasiopeja (povieme si o ňom neskôť), ktoré tvorí výrazné, pretiahnuté písmeno "W". Cefeus sa nachádza nad otvorenou časťou tohto dvojitého "W". Názov súhvezdia pochádza z mytológie - kráľ Cefeus bol otcom krásnej Andromédy, ktorej matka sa volala Kasiopeja. Obe tieto súhvezdia (Cep a Cas) sú aj v skutočnosti v blízkosti Andromedy.

Zaujímavosti súhvezdia:

Delta Cephei - známa premenná hviezda, ktorá dala názov aj tejto skupine premenných hviezd - cefeidám. Jasnosť hviezdy, ktorá je od nás vzdialená 652 svetelných rokov, kolíše v perióde 5,37 dňa, pričom v maxime dosahuje 3,5m, a potom klesne jej svetlo na 4,4m. Pozorovaním astronómovia zistili vzťah medzi absolútnou svietivosťou hviezdy a periódou kolísania jej jasnosti: čim väčšia je absolútna hviezdna veľkosť, tým je dlhšia jej perióda. Táto skutočnosť sa potom využíva pri určovaní vzdialených galaxií, v ktorých vieme ešte nájsť takéto premenné hviezdy - cefeidy. 

Delta Cephei nájdeme pri ľavom dolnom rohu "domčeka", ako hviezdu na vrchole rovnoramenného trojuholníka (viď mapa).

NGC 6946 špirálová galaxia - Na okraji plochy tohto súhvezdia nájdeme teleskopom peknú špirálovú galaxiu, NGC 6946. Hmotnosť tejto galaxie odhadujú na 230 miliárd hmotností Slnka. Je od nás vzdialená asi 13,7 milióna svetelných rokov.

Mí Cephei - Erakis - "Granátová hviezda" - Svoje meno dostala od známeho astronóma svetového formátu, Williama Hershela, nakoľko jej farba je výrazne tmavo červená. Je to ináč nepravidelná premenná hviezda, ktorej jasnosť kolíše nepravidelne za niekoľko sto dní medzi 3,6m až 5,1m.

IC 1396 difúzna hmlovina - Voľným okom by sme sa asi márne snažili uvidieť túto rozsiahlu difúznu hmlovinu. Jej plocha na oblohe je okolo 2o. Hmlovina v celej svojej kráse sa objaví až na fotografiách.

NGC 7510 otvorená hviezdokopa - Oplatí sa zablúdiť teleskopom aj do týchto končín súhvezdia. V dolnej časti súhvezdia, kam zasahuje časť Mliečnej cesty, sa to doslova hemží hviezdokopami a hmlovinami. Mezdi takéto otvorené hviezdokopy patrí aj NGC 7510. Jej jasnosť je 9,3m, takže budeme potrebovať väčší, svetelnejší ďalekohľad.

Vyhľadávanie

astronomy© 2009 Všetky práva vyhradené.