DUC IN ALTUM!

PŠA - II. sústredenie 1. deň

03.11.2011 20:24

 Pre tých, ktorí sa možno v budúcnosti budú rozhodovať o nástupe na Pomaturitné štúdium astronómie v Hurbanove prinášam zhrnutie z prvého (pol)dňa druhého sústredenia.

Celý dnešný (pol)deň sme preberali ZVM - Základy vyššej matematiky. Astronómia sa veru bez výdatnej podpory matematiky nezaobíte, preto je veľmi na mieste, aby sme si oprášili vedomosti zo školských lavíc. Pre tých, ktorí ešte aj teraz študujú (niektorí aj na vysokej škole), to asi nebude až taký problém, možno ani pre tých, ktorí skončili štúdium pred 1-2 rokmi... Pre nás ostatných - medzi ktorých sa radím aj ja, ktorý som sa vážnejšie zaoberal vyššou matematikou asi pred 27 rokmi - to bolo užitočné repete :)

Učivo ZVM nám prednášala s odbornou trpezlivosťou p. Mgr. J. Kuruczová. Začali sme matematickými značkami, potom sme sa odrazili od základov a pokračovali funkciou jednej reálnej premennej. Prevetrali sme si vedomosti o parciálnej funkcii, operáciách s funkciami a zloženými funkciami. Na niekoľkých príkladoch sme si všetko aj precvičili a graficky znázornili. V ďalšej časti sme sa dostali k vlastnostiam funkcií: napr. k ohraničeniu. Oboznámili sme sa s monotónnymi funkciami, párnymi a nepárnymi funkciami, s periodickými funkciami, jednojednoznačnými funkciami (bijektívnymi funkciami) a na záver s inverznými funkciami a vetami, ktoré v nich platia.

Takýto bol teda obsah dnešného dňa, zajtrajší celý deň bude asi viac praktický. Na spestrenie ešte niekoľko záberov z hvezdárne a múzea hvezdárne.

 

Jesenná nálada pri hvezdárni.

Múzeum so zaujímavými astronomickými prístrojmi.

 

Večerný pohľad na budovu SÚH.

Späť

Vyhľadávanie

astronomy© 2009 Všetky práva vyhradené.