DUC IN ALTUM!

NOVÉ TECHNOLÓGIE NA JWST

11.09.2010 18:53

 

Keďže JWST chce predčiť súčasný vesmírny teleskop HST nielen rozmermi, - musí sa posnažiť aj po stránke technológií. Ako to doterajšie informácie potvrdzujú, JWST bude lídrom aj po stránke nových technologických riešní. Jedným z nich bude aj prístroj NIRSpec (Spektrograf pracujúci aj v blízko-infračervenej oblasti). Bude vybavený tzv. "microshutterom" - systémom miniatúrnych uzávierok. Technologickou novinkou je vlastne súbor drobnučkých uzávierok, usporiadaných do mriežky, o celkovej veľkosti porovnateľnou s poštovou známkou. Jednotlivé "mikro-uzávierky" majú pritom veľkosť len 100 x 200 mikrónov, a sú ovládateľné aj jednotlivo, pomocou magnetického poľa. Toto umožňuje získať spektrum až 100 objektov zároveň, pričom nepotrebné, resp. nežiaduce časti záberu (napr. veľmi jasný objekt v blízkosti snímaného) môžu byť zatienené mikrouzávierkami.

Zdroj: NASA, JWST           viac informácií a foto nájdete tu: www.jwst.nasa.gov/microshutters.html

Späť

Vyhľadávanie

astronomy© 2009 Všetky práva vyhradené.