DUC IN ALTUM!

HAYABUSA - budú výsledky?

01.07.2010 16:31

 

Pozornosť svetovej vedeckej komunity sa v súčasnosti upriamuje na projekt japonskej vesmírnej agentúry JAXA. Práve v týchto dňoch by mali byť ukončené práce na otvorení špeciálnej kapsuly, ktorú vesmírna sonda HAYABUSA priviezla späť. Jej obsaj je veľmi vzácny: Nie je to nič iné, ako vzorka z asteroidu Itokawa, ktorý navštívila táto sonda. Po priblížení na 20 km až 3km vykonávala diaľkový prieskum, kedy merala parametre ako nerovnosti terénu, odrazivosť, zloženie podkladu, gravitácia a pod. Potom nasledoval husársky kúsok pristátia na povrchu, pričom bola odobratá aj fyzická vzorka z povrchu asteroidu. Po prekonaní zhruba 300 miliónov kilometrov sa sonda úspešne vrátila na Zem. 24.06.2010 začali práce na otvorení špeciálnej kapsuly, v ktorej sa ukrýva privezená vzorka. Japonskí vedci sľúbili, že zhruba za jeden týždeň ukončia tieto práce. Takže práve v týchto dňoch by mali zverejniť aj prvé výsledky.

S napätím očakávam...!

Zdroj: JAXA, bližšie informácie o priebehu a výsledoch misie na: hayabusa.jaxa.jp/e/index.html

Späť

Vyhľadávanie

astronomy© 2009 Všetky práva vyhradené.