DUC IN ALTUM!

Budeme mať čínske Arecibo?

16.08.2010 20:22

 

O kvalitách nepohyblivého 304 m rádioteleskopu v Arecibo asi nemusím veľa písať... Je to (zatiaľ) suverénne najvačší a najvýkonnejší rádioteleskop na svete!

No ako sa zdá, v blízkej budúcnosti už toto tvrdenie nemusí platiť. V Číne sa pustili do projektu podobného nepohyblivého rádioteleskopu, ktorého anténa v takmer ideálnej kotline budem mať priemer až 500 m !!!

Pekné obrázky a zmenšený model môžete vidieť na: www.observatory.cz/news/fast---cinsky-pokus-o-prekonani-areciba.html

Späť

Vyhľadávanie

astronomy© 2009 Všetky práva vyhradené.