DUC IN ALTUM!

ALMA sa prebúdza k životu!

17.04.2012 19:20

      Unikátny pozemský zložený rádioteleskop/interferometer ALMA (Atacama Large Millimeter/submillimeter Array), pracujúci v oblasti milimetrových a submilimetrových rádiových vĺn sa pomaly prebúdza k životu. Dôkazom sú prvé výsledky pozorovaní na ešte stále rastúcom rádioteleskope (v súčasnosti aktívnych 12 antén z celkového plánovaného počtu 66).

     Kompletná zostava bude pozostávať z 54 ks antén s priemerom 12m a 12 antén s priemerom 7 metrov. Prístroje bude možné konfigurovať do rôznych zostáv, čí sa z neho stane prístroj s najväčšou rozlišovacou schopnosťou v tejto oblasti žiarenia. Už prvé testovania priniesli úžasné výsledky a budovanie sa ešte neskončilo. Celý prístroj by mal byť dokončený v roku 2013. 

     Po skončení to bude mocný nástroj v rukách lovcov exoplanét, ako to naznačujú aj doterajšie výsledky. Predpokladaný planetárny systém okolo hviezdy Fomalhaut v súhvezdí Južná ryba (Piscis Austrinus) bol potvrdený práve pozorovaním prachového prstenca teleskopmi systému ALMA. 

Zdroj: ESO     Viac informácií na: www.eso.org/public/news/eso1216/

 Pokiaľ si chcete pozrieť planetárny systém podrobnejšie, navrhujem virtuálne cestovanie, napr. tu: www.eso.org/public/videos/eso1216a/

 

Späť

Vyhľadávanie

astronomy© 2009 Všetky práva vyhradené.