DUC IN ALTUM!

LITERATÚRA

VÝVOJ VESMÍRU

VÝVOJ VESMÍRU
  Zaujímavé dielo z čias totality. Napriek tomu obsahuje na tú dobu dosť pokrokové názory na vznik a vývoj vesmíru. Autor si však neodpustí ani ideologické námietky proti myšlienke vzniku vesmiru a času z ničoho - stvorením.
>>

ENCYKLOPÉDIA ASTRONÓMIE

ENCYKLOPÉDIA ASTRONÓMIE
  Kniha, ktorá dodnes nemá konkurenciu! Vynikajúce encyklopedické dielo z oblasti astronómie. Obsahuje podľa abecedy zoradené údaje z oblasti astronómie a kozmonautiky.
>>

ENCYKLOPÉDIA ZEME

ENCYKLOPÉDIA ZEME
  Pokiaľ sa astroóm hodlá vydať na cestu spoznávania Vesmíru, musí sa najprv poriadne oboznámiť s materskou planétou, svojou rodnou Zemou! Táto encyklopédia zo série vydavateľstva Obzor je vynikajúcim nástrojom na rýchle vyhľadávanie informácií o načej Planéte.
>>

ENCYKLOPÉDIA MATEMATIKY

ENCYKLOPÉDIA MATEMATIKY
  Matematika je silnou partnerkou astronómie. Keďže s pribúdajúcimi rokmi ubúda šedá hmota mozgová ( :-) zíde sa dobrá pomôcka. Encyklopédia padrí do série vydávaných za onoho času vydavateľstvom Obzor. Pamätám sa, vždy som dychtivo očakával vydanie novej encyklopédie z oblasti prírodných vied.
>>

MALÁ ENCYKLOPÉDIA PRÍRODNÝCH VIED

MALÁ ENCYKLOPÉDIA PRÍRODNÝCH VIED
  Napriek názvu "MALÁ ENCYKLOPÉDIA PRÍRODNÝCH VIED", vôbec nie je malá rozsahom informácií. Keďže astronómia sa okrajovo dotýka hádam každej oblasti prírodných vied, dobrá encyklopédia vie byť užitočná pri rýchlom hľadaní faktov.
>>

KOZMICKÉ ROZHĽADY

KOZMICKÉ ROZHĽADY
  Publicisticky zaujímavým štýlom informuje autor čitateľov o aktuálnom stave poznania v oblasti vedy o Vesmíre. Pripomenie aj také všeobecnosti o Vesmíre, ktoré si už ani neuvedomujeme. Pomôže mať široký rozhľad v otázkach týkajúcich sa Vesmíru.
>>

HVEZDÁRSKA ENCYKLOPÉDIA - REKORDY

HVEZDÁRSKA ENCYKLOPÉDIA - REKORDY
  Malá obrazová encyklopédia hvezdárstva, zameraná na rekordy v oblasti hviezd a galaxií. Výborná pomôcka pri prednáškach, hlavne pre deti, kedy môžeme vebrať niektoré zaujímavé rekordy hviezd z oblasti veľkosti, svietivosti, a pod. Obsahuje veľké množstvo farebných fotografií a ilustrácií.
>>

FOTOGRAFUJEME NOČNÍ OBLOHU

FOTOGRAFUJEME NOČNÍ OBLOHU
  Užitočná kniha o astrofotografii pre začínajúcich astronómov. Oboznamuje so základnými technikami a postupmi fotografovania nočnej oblohy - od večerných náladoviek, cez fotografovanie súhvezdí, až po Deep Sky Objekty, umelé družice a pod.
>>

ZAČNĚTE FOTOGRAFOVAT

ZAČNĚTE FOTOGRAFOVAT
  Základné dielo určené pre tých, ktorí nechcú len stláčať spúšť. Nie je to publikácia pre oblasť astrofotografie, ale čo sa týka teórie tvorby fotografií, je to základný dokument. Až po preštudovaní tejto knihy som začal skutočne "fotografovať".
>>

SLNEČNÁ AKTIVITA A ZEM

SLNEČNÁ AKTIVITA A ZEM
  Kniha venovaná sústave SLNKO - ZEM. Poukazuje na mnohé vplyvy, ktoré má naša materská hviezda na našu Zem. Zvlášť zaujímavé je obdobie zvýšenej aktivity Slnka. Na vedeckej základni vysvetľuje rôzny vplyvy slnečnej aktivity aj na organizmus človeka.
>>
<< 1 | 2 | 3 | 4 >>

Vyhľadávanie

astronomy© 2009 Všetky práva vyhradené.